Wikia

Koei Wiki

Hirokazu Saito

3,187pages on
this wiki
Talk0

Hirokazu Saito (齋藤 浩一, Saitō Hirokazu) is a CG artist who does character animation and event design for Koei's titles.

Works with KoeiEdit

Around Wikia's network

Random Wiki