FANDOM


This page contains a list of generals and advisors affiliated with Liu Zhang's army (劉璋軍). Until the year 214, Liu Zhang was mostly content in governing Yi Province alone without expanding his territory despite having enough resources and men to do so. A few of his officers were dissatisfied by this and sought to remedy the situation by supporting Liu Bei's attempt to conquer the region. After being forced to surrender at Chengdu, Liu Zhang and his eldest son Liu Xun were sent to Gong'an while most of his remaining troops joined Shu.

ArmyEdit

GeneralsEdit

 • Chen Bao
 • Cheng Ji
 • Cheng Qi
 • Cheng Zheng
 • Cheng Zun
 • Deng Xian
 • Deng Zhi
 • Dong He
 • Dong Tai
 • Du Qiong
 • Du Wei
 • Fa Zheng
 • Fan Min
 • Fei Guan
 • Fei Shi
 • Fu Jin
 • Gao Pei
 • Gao Yi
 • Gao Zhen
 • Gong Chen
 • Gong Lu
 • Gong Yang
 • Han Jiang
 • He Zong
 • Huang Quan
 • Lai Min
 • Lei Tong
 • Leng Bao
 • Li Hui
 • Li Miao
 • Li Su
 • Li Yan
 • Li Yi
 • Liu Ba
 • Liu Chan
 • Liu Gui
 • Liu Han
 • Liu Jun
 • Liu Mao
 • Liu Xun
 • Ma Han
 • Ma Xun
 • Meng Da
 • Meng Guang
 • Mo Si
 • Pang Xi
 • Pang Yue
 • Peng Yang
 • Qiao Zhou
 • Qin Mi
 • Que Yi
 • She Jian
 • She Yuan
 • Shi Qian
 • Wang Fu
 • Wang Lei
 • Wang Lian
 • Wang Mou
 • Wang Shang
 • Wang Si
 • Wang Tan
 • Wu Lan
 • Wu Yi
 • Xi Su
 • Xiang Zun
 • Xie Ben
 • Xu Ci
 • Xu Jing
 • Yan Yan
 • Yang Hong
 • Yang Huai
 • Yao Zhou
 • Yin Pu
 • Zhang Ren
 • Zhang Song
 • Zhang Su
 • Zhang Yi
 • Zhang Yu
 • Zhang Zhaoyi
 • Zhao Wei
 • Zheng Du
 • Zhou Qun
 • Zhuo Ying

RelationsEdit

AlliesEdit

EnemiesEdit

 • Liu Bei
 • Zhang Lu (After Zhang Lu's betrayal)

GalleryEdit

DWstub This Dynasty Warriors related article is a stub. You can help the wiki by expanding it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.