FANDOM


ReviewsEdit

CostumesEdit

The following is meant to list which costumes will be included in DW7E automatically, and which costumes will be made compatible to it, since we aren't posting it on the main page too keep it clean and uncluttered.

Automatically Included Costumes

All Automatically included costume sets were free DLC in Japan.

Compatible Costumes
Special Mentions

Though they are not DLC, the Special Costumes designed for the newcomers in 7XL will also be included in-game with the purchase of 7E.

Weapon InformationEdit

New Weapon AssigningEdit

The following List is meant to show those who are gaining weapon changes, as well as list which ones will be receiving new EX Attacks and New Musou attacks due to said weapon changes, since we are not putting it on the main page.

The old weapon EX Attacks & Musou Attacks that were replaced due to weapon reorganization will be available for characters in Edit Mode. Generic characters will also be getting their own Musou and EX Attacks due to becoming playable, which will also be available for Edit Mode.

Unique Sole Weapon UsersEdit

The following is to list those who have become unique due to the fact they are now the only wielders of their weapon type.

 • Chain Sickle - Jia Xu
 • Great Sword - Guan Ping
 • Staff - Zhou Yu
 • Twin Axes - Zhang Liao
 • Pike - Lu Meng
 • Iron Fan - Xiaoqiao
 • Club - Xu Zhu
 • Throwing Daggers - Wang Yuanji
 • Gloves - Meng Huo

Wielders of Clone MovestsEdit

Characters who are still clones due to wielding the same weapon and not receiving any weapon changes.

 • Sword - Cao Cao, Sun Jian, Sun Quan, Sima Zhao
 • Rapier - Liu Shan, Yuan Shao
 • War Fan - Zhuge Liang, Sima Yi, Zhuge Dan
 • Twin Swords - Cao Pi, Lu Xun, Liu Bei
 • Spear - Ma Chao, Jiang Wei
 • Nunchaku - Ling Tong, Guan Suo
 • Bow - Xiahou Yuan, Huang Zhong
 • Shaman Rod - Pang Tong, Zhang Jiao

Results of the Poll Edit

Warlord Name Poll Female Name Poll Warrior Name Poll Strategist Name Poll
 1. Ma Teng - 12.9%
 2. Gongsun Zan - 9.9%
 3. Liu Biao - 6.5%
 4. Ding Yuan - 6.1%
 5. Tao Qian - 3.9%
 6. Yuan Shu - 2.5%
 7. Liu Yan - 2.0%
 8. Yan Baihu - 1.3%
 9. Liu Zhang - 1.0%
 10. Zhang Lu - 0.6%
 1. Zhang Chunhua - 12.3%
 2. Lu Ling Qi - 11.1%
 3. Ma Yunlu - 8.4%
 4. Xin Xianying - 8.2%
 5. Guan Yinping - 5.2%
 6. Sun Luban - 3.5%
 7. Dong Bai - 2.9%
 8. Lady Xiahou - 1.6%
 9. Zhao Eqin - 1.5%
 10. Lady Bian - 1.4%
 1. Hua Xiong - 13.5%
 2. Gao Shun - 11.4%
 3. Yue Jin - 6.9%
 4. Wen Chou - 3.6%
 5. Zhou Cang - 2.9%
 6. Cheng Pu - 2.7%
 7. Yan Liang - 2.7%
 8. Cao Hong - 2.7%
 9. Yu Jin - 1.5%
 10. Li Dian - 1.4%
 1. Xun Yu - 17.2%
 2. Lu Su - 14.2%
 3. Chen Gong - 9.2%
 4. Zhuge Ke - 6.6%
 5. Jiang Wan - 5.4%
 6. Ma Su - 4.8%
 7. Zhuge Jin - 3.3%
 8. Fa Zheng - 2.9%
 9. Xun You - 1.5%
 10. Tian Feng - 0.8%

Side Notes:

Warlord
Female
Warrior
Strategist
 • Honorable mentions: Many intellectuals who once served Wei
 • Suzuki says Xun Yu is a popular fan favorite for a playable character. He thinks his voice should sound calm and reasonable.